ILUSTRACJE DO TOMIKU POEZJI EMILII WAŚNIOWSKIEJ "PAMIĄTKI BABUNI"