ILUSTRACJE DO KSIĄŻKI ZOFII BESZCZYŃSKIEJ "PTASIA JAGA"